Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van de firma ‘MnM-rent’ verklaart de huurder volgende voorwaarden te kennen en in te staan voor de stipte naleving ervan:
 • 'MnM-rent' rekent voor het opstellen én afbreken van zijn tenten steeds op de aanwezigheid van minstens één persoon. Dit om de plaats van opstelling aan te wijzen en eventueel te assisteren bij het opzetten van de tent(en). Dit laatste echter enkel in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Facturen dienen integraal contant betaald te worden bij de plaatsing van de tenten.
 • Bij annulering is de huurder de helft van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder, bij annulering binnen de maand voor het evenement is de huurder het volledige bedrag verschuldigd.
 • Vanaf de levering tot de ophaling is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.
 • MnM-rent kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.
 • Eventuele verzekering van het gehuurde materiaal is altijd ten laste van de huurder. D.w.z. bij eventuele beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de kosten voor herstelling of reiniging van de huurder teruggevorderd worden. Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal van de huurder teruggevorderd.
 • De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand (onder voorbehoud van voldoende stockvoorraad).
 • Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Beaufort) moet de tent winddicht afgesloten worden.
 • Bij storm of rukwinden van 75 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. MnM-rent wordt dan onmiddellijk telefonisch op de hoogte gebracht. 
 • Het is ten strengste verboden te bakken, braden, BBQ'en of te frituren in de tenten. Dit is nefast voor de kwaliteit ervan. Beschadigingen en/of kuiswerken ten gevolge hiervan zullen aangerekend worden.
 • Voor de levering van tenten en feestmateriaal rekenen wij een vergoeding van € 0,75/km aan met een minimum van €25.
 • De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt én goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling.
 • Er mag in geen geval plakband, tape of zelfklevers op het gehuurde materiaal bevestigd worden! Beschadigingen zullen gefactureerd worden.
 • Wat betreft onze legvloer is het belangrijk dat uw gazon of ondergrond relatief vlak is. Indien niveauverschillen te groot zijn, kunnen wij niet garanderen dat de vloer mooi vlak ligt.
 • De prijs van onze legvloer is enkel geldig wanneer wij met onze vrachtwagen en aanhangwagen tot vlak bij de plek waar de vloer moet komen, kunnen rijden. Wanneer dit niet kan, kunnen wij een extra vergoeding aanrekenen. Bij twijfel kunt u ons best op voorhand even contacteren hierover.
 • Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.